Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Översvämning i Hamburgsund 2016.

Kommunerna rustar för havshöjning

De flesta bohuslänska kustkommuner ställer krav på klimatsäkra nybyggen, men en lucka i lagen, gamla detaljplaner och olika tolkningar förhindrar krav på alla nybyggen.


Nybyggda bostäder måste ligga minst 3,2 meter över havsnivån för att vara på säkra sidan, det är Länsstyrelsens råd till Bohusläns kommuner norr om Smögen. Annars måste byggnaderna tåla översvämning.
Sotenäs, Lysekil, Tanum, Strömstad och Orust följer dessa riktlinjer när de utarbetar nya detaljplaner som ställer krav på nybyggen.
- Vi tänker alltid på det här när vi detaljplanerar. Länsstyrelsen kan ju upphäva planer som inte uppfyller höjdkraven. Många gånger tycker byggarna att det inte spelar någon roll, men vi tycker inte att det är lämpligt, säger Anna Wallblom, miljöplanerare i Strömstad.

För gamla detaljplaner finns det en lucka i lagen, åtminstone enligt kommunernas lobbyorganisation SKL. Sådana bygglov behöver nämligen inte ta hänsyn till olyckor, översvämningar eller erosion, trots att medvetenheten om havsnivåhöjningarna inte var lika stor när de gamla detaljplanerna skrevs.
- På redan detaljplanerade områden informerar vi om länsstyrelsens rekommendationer vid en bygglovsansökan, men så länge planbestämmelserna följs är det upp till byggherren att följa dem eller inte, säger Anna Wigell, plan-, bygg- och mätenhetschef i Lysekil.
Länsstyrelsen gör dock en helt annan tolkning och menar att kommunerna kan och ska ställa krav på att nybyggen inte översvämmas eller att de tål att översvämmas, oavsett om detaljplanen är gammal eller inte.

LÄS MER:

I Strömstad har bygglovshandläggarna vid flera tillfällen haft diskussioner om risken med för lågt byggda hus.
- Vi har haft sådana diskussioner, men oftast är det utanför detaljplanelagt område, till exempel när man rivit ett gammalt hus som legat för lågt och då har vi rekommenderat att de ska höja ersättningsbyggnaden. Hittills har alla sökanden tagit hänsyn till våra rekommendationer, säger Peter Buse, bygglovshandläggare i Strömstad.
Sotenäs kommun uppdaterar just nu sina gamla detaljplaner för Smögen och Hunnebostrand. Här är det 3,2 meter som gäller, förutom sjöbodarna som får ligga lägre och översvämmas. 

Det största problemet för Bohusläns kustsamhällen är dock all befintlig bebyggelse som redan ligger i riskzonen för framtida översvämningar.
- Vi försöker hitta lösningar. Vårt kulturhistoriska värde försvinner om vi sätter upp barriärer, dessutom bor man här för att det är vackert och nära till vattnet, säger Amanda Jansson, planhandläggare och bebyggelseantikvarie i Sotenäs.