På bilden syns att även kylen bredvid den välta står på lastpall, efter olyckan lyftes alla kylar ner på golvet.