Kommunalrådet Liselotte Fröjd (M) menar att kommundirektören agerat i enlighet med delegationsordningen och att hon haft tillräcklig insyn i ärendet.