Mindre hus på 64 kvadratmeter från 1966 sålt i Hamburgsund – priset: 6 500 000 kronor

Fastigheten på Långekärrsvägen 66 i Hamburgsund har fått nya ägare.