Skärtorsdagen 2019 fick paret Dumitru sin minibuss bortforslad och senare skrotad av Tanums kommun, trots att de parkerat i enlighet med parkeringsregler.