Linnéa Thorngren visar en rack med cd-skivor som deltagarna handgripligen ska få undersöka under en helgs fältarbete på Tjärnö.
Linnéa Thorngren visar en rack med cd-skivor som deltagarna handgripligen ska få undersöka under en helgs fältarbete på Tjärnö.

Nystart för lärarkurs om livet under ytan

Livet frodas under ytan. Blanka cd-skivor blir på några månader boplats för ett myller av växter och djur. På Tjärnö får en grupp lärare inom kort chans att i konkreta fältstudier undersöka vad som pågår.

ANNONS
|

En hel del skolor i Bohuslän och andra delar av landet har redan varit med på tåget och rapporterat resultat till Virtue-projektet som drivs av Göteborgs universitet. Konceptet är pedagogiskt och ämnesövergripande. En fortsatt satsning får nu näring genom att tolv lärare (förskola och uppåt) går en ny högskolekurs, för att sedan kunna ansvara för lokala experiment. Mikael Olsson, lektor på institutionen för biologi och miljövetenskap, berättar att fältarbetet utgör startskottet för studierna som annars till stor del sker på distans.

–Den har funnits i en annan form tidigare och det är ungefär tio år sedan förra gången. Men då var introduktionen, som nu blir på Tjärnö, förlagd till Göteborg, säger Mikael Olsson.

ANNONS

Linnéa Thorngren, doktorand, drar upp en cd-rack med plattor som är nedsänkt vid bryggan på Tjärnö.

–Man får väldigt olika påväxt beroende på var man sätter ut racken och vilken tid på året det är. Det är häftigt att se hur snabbt det kan gå.

Gröna alger täcker det strandnära höghuset fullständigt och orangea sjöpungarna verkar nästan ha bråkat om att få flytta in i lägenheterna, för att använda Mikael Olssons bildspråk.

–Jag brukar säga att det är ont om bostäder i Göteborg och på många andra ställen. Så är det också i havet för unga som ska etablera sig. Vad vi gör är att tillhandahålla ett femvåningshus. När vi erbjuder plats blir det slagsmål bland organismerna om att etablera sig, säger han.

I bakgrunden finns strävan att öka intresset för naturvetenskap och inte minst att locka fler att bli lärare i sådana ämnen.

–Vi ska inte bara undersöka vilka djur och växter som sitter på plattorna utan också fundera på varför de har etablerat sig på just det stället men inte på ett annat, säger Mikael Olsson.

Den marina miljön i stort tas upp i lärarfortbildningen och då kommer man in på till exempel övergödning, giftiga båtfärger och utsläpp.

ANNONS

Med hjälp av en databas med resultat från samtliga platser, som hittills har varit med, kan lärare och elever jämföra och diskutera.

ANNONS