Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Plan för nya bostäder fördröjs efter överklagan

Kommunens planer för att skapa möjligheter till 21 nya bostadshus strax utanför Grebbestad har stött på patrull. Beslutet har nämligen överklagats, då en boende i området är orolig över ökade risker för översvämningar.

I december 2018 beslutade Tanums kommun om en ny detaljplan i Rörviksområdet utanför Grebbestad. Kommunen planerade att göra plats för 21 nya bostadshus. Beslutet har nu överklagats av en boende i området.

Överklagan berör en bäck som rinner genom området. Om detaljplanen genomförs kommer mer vatten att tillföras till bäcken, menas det, vilket riskerar att leda till översvämningar.

I överklagan vill man att en samfällighet ska bildas som ansvarar för att bäcken rensas och utdikas. Dock menar man att en sådan måste bildas innan detaljplanen vinner laga kraft.

"Det finns ingen risk för översvämning"

Men från kommunens håll manar man till lugn. För att undvika översvämningar planeras en damm att byggas, och hänvisar till en geoteknisk utredning som gjorts innan detaljplanen antogs.

– Det finns ingen risk för översvämning. Inte på grund av genomförandet av detaljplanen, säger Moa Leidzén, planchef på Tanums kommun.

Hon berättar också att kommunen har fått till sig synpunkterna tidigare och att man därför genomförde den geotekniska utredningen.

– Vi har utrett och bedömt att vi har hanterat de riskerna som vi har sett.

I överklagan oroas den boende också över att dammen som ska anläggas riskerar att bli förorenad, men det menar Leidzén är osannolikt.

– Generellt när det gäller bostadsområden är det väldigt lite föroreningar. Det är inte den typen av föroreningar att det är farligt för människor eller djur.

"Nu får vi vänta på mark- och miljödomstolens beslut"

Leidzén säger också att kommunen inte är förvånad över att beslutet överklagats, just eftersom de fått till sig synpunkterna sedan tidigare.

– Vi har förstått att det har funnits synpunkter som vi inte har kunnat tillgodose fullt ut.

Hon vill dock inte uttala sig huruvida planen kan fortsätta som planerat eller om överklagandet stoppar planerna för gott.

– Nu får vi vänta på mark- och miljödomstolens beslut, så får de pröva frågan. Vi hoppas att vi har gjort en korrekt bedömning i planarbetet, säger hon.