Prispressad ekomjölk slår mot Kuipers som satsat allt på Tingvall

När priset på ekomjölk sjunker blir det kännbart för bönder som satsat hårt på ekologisk produktion. Invägningen av ekologisk mjölk till mejerierna ökar men ersättningen till bonden sjunker. Vad har hänt?