Rabbalshede marknad sätter orten på världskartan – och förenar familjen

Det ligger i blodet. Drivkraften att hålla uppe traditionen med Rabbalshede marknad. För pappa Staffan Moberg och sonen Tomas har arbetet blivit en livsstil och ansvarskänsla till vad som en gång byggdes upp med stort hjärta.