Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
”Palles sjöbod”, till höger, får rivas och ersättas med ett nybygge. Även sjöbodslängan intill går en oviss framtid till mötes, trots att även den bedömts ha mycket stort kulturhistoriskt värde.

Rivning kan inte hindras 
av bevarandevärd bod

Ett sekelgammalt magasin i Grebbestad får rivas och ersättas med ett nybygge eftersom den gamla stadsplanen inte skyddar det höga kulturvärdet. Sjöbodslängan strax intill går också en osäker framtid till mötes.

Tanums miljö- och byggnadsnämnd är beredd att ge bygglov för ett nybygge på platsen för magasinet, kallat Palles sjöbod. Den gamla stadsplanen från 1947 ger ägaren en byggrätt för ett hus i två våningar, för bostad och/eller handel.

Högsta klassning

Nämnden ser därmed inga möjligheter att kräva ett bevarande, trots att magasinet fått högsta klassningen i kommunens kulturhistoriska bebyggelseinventering i Grebbestad.

Klass ett är en klassning som kan ligga till grund för q-märkning i en detaljplan, men nämnden anser inte att den hinner få fram en ny plan på den tid, två år, som den maximalt kan ta sig innan en ansökan om bygglov måste avgöras.

I arbetet med en ny plan för ett område vid strandpromenaden och Nedre Långgatan i Grebbestad har sjöbodslängan strax norr om Palles sjöbod blivit en diskussionsfråga. Ett förslag i planprogrammet om att riva och ersätta längan med två- eller trevåningshus ledde för ett par år sedan till ett ramaskri från ortsbor och föreningsliv, bland annat Kulturföreningen gamla Grebbestad och Kaptensgårdens vänner.

Enligt inventeringen har även bodlängan, som fått klass ett–två, stor betydelse för samhällets karaktär och miljön i området

Geologisk utredning

Politikerna har ännu inte tagit ställning till yttrandena över förslaget. Planarbetet har fördröjts eftersom det behövs kompletterande utredningar. En översvämningsanalys har gjorts och visar på risk för översvämningar i stora delar. En geoteknisk utredning återstår att göra.

Ett nybygge som ersättning för Palles sjöbod ska enligt nämndens förhandsbesked omfatta bostäder enbart i det övre planet. För bottenplanet kan bygglov ges för handelsytor. Det centrala läget och risk för konflikter mellan boende och offentlig miljö är skäl för detta ställningstagande.