Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Moderaterna i Tanum vill se över den nuvarande policyn för sjöbodarna.

Sjöbodspolicyn otidsenlig enligt Moderaterna

Hans Schub (M): Vi behöver en modernare syn på användningen av en sjöbod.

Moderaterna i Tanums kommun vill se över den kommunala sjöbodspolicyn. De tycker att policyn ska lägga tonvikten på att området utanför bodarna är tillgängligt för allmänheten och inte handla så mycket om hur det ser ut inne i boden.

– Policyn var tänkt att förenkla men den skapar snarare osäkerhet, en viss rätts-otrygghet, eftersom det policyn föreskriver inte stämmer i alla avseenden.

Det säger Hans Schub (M), ordförande för Tanumsmoderaterna, som nu vill ta upp en diskussion med övriga allianspartier om en omarbetning.

Diskussioner började i höstas

Enligt Schub började Moderaterna diskutera sjöbodspolicyn i höstas. Miljööverdomstolens dom, som ger rätt att brandisolera sjöbodarna på Svinnäs i Grebbestad, ses som ett stöd för funderingarna.

Enligt Hans Schub har en sjöbodsägare i Sälvik, Fjällbacka, tidigare tvingats riva ut isolering trots att brandisolering inte varit bygglovspliktigt.

Schub hänvisar också till tre andra fall i Fjällbackaområdet där han anser att riktlinjerna i policyn inte visat sig fungera: En fastighetsägare i Källviken har efter överklagande fått lov att stycka av en sjöbod. Policyns riktlinje är att sjöbodar ska var knutna till bostadsfastigheter, för att undvika att de används till boende.

Vill tillåta VA-anslutning

En bodägare i Mörhult har enligt Schub efter överklagande fått rätt att dra in vatten. Enligt policyn ska det inte finnas vatten- och avloppsinstallationer i en bod. Att tillåta en va-anslutning är något M vill diskutera.

Schubs fjärde exempel på att sjöbodspolicyn inte fungerar är en gammal sjöbod i Mörhult där kommunen sagt nej till byggnation men högre instans sagt ja.

Moderaterna vill att policyn ska bli mindre detaljerad, i till exempel beskrivningen av vad som inte får finnas i en sjöbod och av hur den ska få användas. Policyn anger till exempel att en sjöbod inte ska användas som "gäststuga, lusthus, strandpaviljong eller liknande". Hans Schub anser att man ska ha rätt att umgås i en sjöbod.

Fortsatt inget boende

– Policyn drar åt alldeles för hårt. Det blir lite otidsenligt. Vi behöver en modernare syn på användningen av en sjöbod.

Att boende inte ska tillåtas ställer M fortsatt upp på, men hur det ska definieras och regleras och hur allmänhetens tillträde till strandremsan ska säkras är frågor som Schub hänvisar till den fortsatta diskussionen.