Länsstyrelsens beslut om kvoten på 22 knubbsälar att skyddsjaga kvarstår

ANNONS