Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
I talarstolen. Ronny Larsson lämnade 2014 in en motion om urinseparering. Den 19 januari tog miljö- och byggnadsnämnden beslut om att slopa kravet på just urinseparering.

Slopat kretsloppskrav skapade debatt

Kravet på urinseparering slopas nu i Tanums kommun. Ett beslut som Ronny Larsson (S) gläds åt sedan han uppmärksammat kommunens VA-policy i en tidigare motion. Beslutet skapade dock debatt vid veckans kommunfullmäktige.

Kravet på urinseparering och kretslopp i Tanums kommun går tillbaka till 1990-talet, men har de senaste åren omfattat områden utan detaljplan. I maj 2014 lämnade Ronny Larsson (S) in en motion där han föreslog att urinsepareringen skulle upphöra till dess kommunen kunde kvalitetssäkra omhändertagandet av urin på ett bra sätt. Sedan dess har motionen varit uppe för diskussion i flera nämnder.

En majoritet i miljö- och byggnadsnämnden har nu ställt sig bakom förslaget och kretsloppskravet slopas därför. Men då fullmäktiges ledamöter på måndagen skulle anse motionen besvarad, höjdes röster från både majoritet och opposition.

– Jag håller inte med i beslutet om att ta bort kretsloppslösningarna. Kretsloppsanpassade avlopp är inte bara urinsortering utan flera olika varianter, bland annat sluten tank och vakuumsystem. Nu står vi med en teknikutveckling som har kommit framåt, därför är tidpunkten för att ta det här beslutet helt fel. Jag hoppas istället att de anläggningar som är planerade kommer till stånd, sa Ann-Marie Olofsson (C).

– Jag är inte nöjd med inriktningarna som man har gett för översynen av VA-policyn. Jag kan inte se att det är i enighet med lagen när man säger att man inte ska ställa kretsloppskrav, oavsett tekniska lösningar och geografiska förutsättningar, tyckte Gunilla Eitrem (V).

Ronny Larsson var inte nöjd med centerns argumentering.

– Vi ska självklart vara med och diskutera framtidens lösningar men det är inte det vi tar upp i motionen. När ni diskuterar kretslopp så är det enbart återföring till jordbruk, men vi vill diskutera sammantaget vad vi kan göra. Och då är det också oerhört viktigt att vi får med oss människorna ute i bygderna.

Nämndens ordförande Hans Schub (M), redogjorde för skälen till beslutet att slopa kravet.

– Ronny lyfter den viktiga koppling mellan ett urinsorterande avlopp och det system som alltid måste finnas i dess närhet. Han menar att systemen inte har varit tillräckligt kvalitetssäkrade. Och allt eftersom insikten och kunskapen blev större hos oss politiker, så gjorde åtminstone jag nya bedömningar. Friheten att välja avlopp har varit ledande i vårt motiv att avskaffa kravet, så jag tycker inte att det är omodernt att ta bort det, tvärtom.