Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Ska Sportshopenbutiken strax söder om Grebbestad tillåtas blir tre gånger så stor? Det är nu en fråga närmast för kommunstyrelsen.

Sportshopen behöver tredubbla ytan

Sportshopen vill planera för en utbyggnad som innebär en tre gånger så stor handelsanläggning som dagens.

Följderna för trafiken på länsväg 163 genom Grebbestad ses som viktigaste frågan i sammanhanget.

– I dagsläget ser vi ganska stora problem med att genomföra en sådan utbyggnad. Förutsättningen är att det går att lösa trafikproblemen. Utifrån vad vi vet i dag kan det bara ske genom en förbifart utanför Grebbestad, säger Martin Kvarnbäck, plan- och byggchef i Tanums kommun.

Sportshopenkedjans ägare Swedemount står bakom en ansökan till kommunen om så kallat planbesked för att få inleda ett planarbete med sikte på att öka nuvarande byggnadsyta från närmare 13 000 kvadratmeter till 35 000 kvm. Tanken är att använda 10 000 kvm till lager och i övrigt dubbla både nuvarande handels- och kontorsyta i den i maj i fjol invigda anläggningen.

Beslut om planbesked tas inom kort av kommunstyrelsen. I yttrandet från plan- och byggavdelningen lyfts trafiken fram som en avgörande fråga. Där framhålls att en handelsanläggning av föreslagen storlek kan alstra mycket stora trafikmängder och att Grebbestad sommartid redan är mycket hårt belastat.

– Det kan bli en fördubbling av trafiken på 163:an, säger Kvarnbäck.

Bedömningen är en uppräkning av tidigare, teoretiska beräkning av den trafik som Sportshopen skulle generera.

– För att få ett bättre underlag bör det nu göras en trafikräkning för att se vad det blivit i verkligheten, säger Kvarnbäck.

En trafikstudie, med beräkning av trafikmängder, flöden och åtgärder på trafiknätet föreslås både av plan- och byggavdelningen och av Swedemount, som även säger sig vara villig att medfinansiera en förstudie om en förbifart. Kommunen har tidigare tagit ställning till var den bör gå men det är inget vägbyggnadsprojekt som prioriterats så att det finns med i myndigheternas utbyggnadsplan för vägnätet.

Någon ny dialog har inte tagits upp med Trafikverket som med stor tvekan sa ja till planeringen för det Sportshopenbygge som genomförts.

Utformningen av ett tillbygge, som innebär en tre gånger så lång fasad mot väg 163, är bland de övriga aspekter som plan- och byggavdelningen vill se utredda.

– Utformningen av nuvarande byggnad är värd all heder och det är bra om det går att bygga vidare på det konceptet. En utbyggnad blir dock en enormt stor byggnad som behöver brytas ned för att inte uppfattas som så lång, säger Kvarnbäck.