Tanum utreder fortsatt samarbete med Rambo

Det kommunala avfallsbolaget Rambo ansvarar för hantering och återvinning av avfall i Lysekils, Munkedals, Sotenäs och Tanums kommuner. Nu ifrågasätts samarbetet. Tanums kommun har tillsatt en utredning om det finns några fördelar med att lämna bolaget.