"Jag är inte ofta för att vara olaglig men i det här fallet har vi en ståndpunkt och linje, vi måste värna om de svagaste", säger Roger Wallentin (C).