Tanums kommun tycker att de gjort mer än vad de behövt i ärendet med Dumitrus bil, eftersom de satt lappar vid tre tillfällen. Normalt sett lappas ett fordon bara en gång innan beslut om skrotning görs.