Tanums kommun skrotade romsk familjs bil – kritiseras av JO

En romsk familj fick sin bil skrotad av Tanums kommun. Strömstads tidning granskade fallet, och nu kommer JO:s beslut där de riktar kritik mot tekniska nämnden i Tanums kommun både gällande beslutet i sak och olika delar av handläggningen.