Tanums kommundirektör Karin Martinsson sägs upp

Kommunstyrelsen i Tanum har beslutat att säga upp kommundirektören Karin Martinsson med omedelbar verkan.
– Vi har olika synsätt på styrning och ledarskap, säger Liselotte Fröjd (M).