Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Väderöarna (arkivbild)

Utbyggnad påskyndar beslut om skydd

Väder­öarnas Värdshus vill bygga till. De aktualiserar frågan om skydd av bebyggelsen på Norra Väderöarna.

Den unika lotsplatsbebyggelsen på utposten Storö saknar nu helt skydd. Länsstyrelsen anser att värdshusets önskemål om nybyggnation bör prövas genom en detaljplan, som bland annat kan ta upp frågor om vatten och avlopp.

Även Bohusläns museum lyfter fram behovet av en detaljplan som kan reglera såväl utveckling av verksamhet, som värdshusets, som bevarande av kulturvärdena. Det önskade nybygget, med prägel av sjöbodslänga, bedöms troligen inte påverka kulturvärdena negativt.

Detaljplan

Tanums kommun har sedan länge önskat en detaljplan för att genom skyddsbestämmelser enligt plan- och bygglagen kunna säkerställa den gamla lotsplatsens kulturvärden och få riktlinjer för nybyggnation.

Vill inte betala

Kommunen har hoppats att Statens fastighetsverk, förvaltare av den statligt ägda ön, skulle göra en detaljplan som en följd av planerad nybyggnation men Fastighetsverket har backat från dessa planer. Nu är det värdshusets ägare som ansöker om bygglov för ett nybygge.

– Fastighetsverket vill inte ta på sig någon kostnad för en detaljplan eftersom det egna byggprojektet lagts ned. Vi får se vilka andra som kan tänka sig att bidra till en plan, säger Martin Kvarnbäck, plan- och byggchef.

Väderöarna

Tanums kommun har svårt att få pengarna att räcka till detaljplanearbete i egen regi. På onsdag ska plangruppen diskutera Väderöarna. Därefter är det miljö- och byggnadsnämnden som ska besluta om ett bygglov kräver en detaljplan.

– Kanske är det inte en absolut förutsättning, säger Kvarnbäck.

Behovet av att skydda den unika lotsplatsbebyggelsen genom en detaljplan togs för ett år sedan upp av Väderökännaren Karl-Allan Nordblom. Han lyfte då fram Storös långa lotshistoria och betecknade bebyggelsen som landets största samling tjänstebostäder för lotsar.

Krav för överlevnad

Värdshuset har nu elva rum.

– Alltför få för att vi ska kunna överleva och hålla öppet året runt. Totalt 15 dubbelrum är vårt mål, säger Mikael Hansson i den familjeägda rörelsen.

Han framhåller att det i satsningen på Destination Fjällbacka ställs krav på både åretruntöppet och höjd boendestandard.

Nybygget önskas i anslutning till ett annex, intill det lilla museet i så kallade Storö­källaren.