Festen till sommarsolståndets ära förbereds  2016. Traditionen ska hållas även i år, förhoppningsvis kan den genomföras fysiskt.