37 kilometer pelare ska säkra marken vid nya brandstationen

Uddevalla innebär särskilda utmaningar när det kommer till större byggnationer. De kommande veckorna ska därför 1000 ton kalk- och cementblandning borras ned i marken där den nya brandstationen ska ligga.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Det gungar till i byggbodarna nedanför Idaberget. Först är det bara en vibration som anas i golvet. Men strax därpå blir rörelsen tydlig uppe på andra våningen. Den som inte är van att befinna sig i byggbodar skulle kunna tro att den sortens rörelse är normal.

– När vi är färdiga med marken kommer det inte att gunga såhär, säger Per Lillskog.

Han har många års erfarenhet av markstabilisering. Jobbet har tidigare tagit honom ut i Europa men nu är han tillbaka i hemstaden. Som arbetsledare på Serneke kommer hans erfarenhet till god användning när marken vid den nya brandstationen ska djupstabiliseras med kalkcementpelare.

ANNONS

Som på så många andra ställen i Uddevalla innebär markförhållandena vid den nya brandstationen nämligen vissa utmaningar. Birgitta Andersson, kommunens projektledare, förklarar att leran har dålig bärighet och att det inte räcker med lättfyllnad för att få stabilitet i marken. Risken för sättningar är för stor.

– Från början visste vi inte hur dålig marken var. Generellt är det så i vårt område att grundläggningen blir dyr just på grund av att markförhållandena kräver åtgärder.

Därför har en märklig maskin nyligen parkerat på området. Det är en kalkpelarrigg som under de närmaste veckorna kommer att arbeta för högtryck. Men när tidningen är på besök står maskinen nesligt nog still. En reservslang skickas med hast från Mölndal. Efter lunch ska arbetet kunna återupptas.

Själva tekniken är inte särskilt komplicerad, förklarar Per Lillskog.

– Man borrar igenom leran till angivet djup. Då öppnas KC-ventilen och sedan knådas kalk och cement in i den befintliga leran med en förutbestämd rotationshastighet.

Mer komplicerat är det dock med råvarorna. Något som den för tillfället stillastående riggen vittnar om.

– Det är en aggressiv miljö och kalken frestar på tekniken.

37 000 meter pelare

Strax intill syns topparna av ett tjugotal pelare som provborrats under måndagen. Nu är miljökonsult Johanna Arlinger på plats med en låda, en spade och små plastpåsar som hon fyller med jord. Hon provtar material vid varje borrhål.

ANNONS

– pH-värdet avgör vart vi behöver skicka de massor som blir över efter de borrat, förklarar Birgitta Andersson.

Fram till vecka 28 ska det sättas drygt 4 000 kc-pelare i marken på tomten. Totalt handlar det om 37 000 meter pelare med en diameter på 60 centimeter som borras med knappt en meters avstånd från varandra, som mest ned till 18 meters djup. Precisionsarbete, med andra ord.

– Riggen är utrustad med GPS som gör att man kan programmera in hela projektets alla pelarlägen, de olika nivåerna på pelarna och olika pelartyper, förklarar Per Lillskog.

De områden som stabiliseras med kc-pelare är i huvudsak ytor i anslutning till den blivande brandstationen. Själva stationsbyggnaden kommer dels att vila på marken som var Tavleberget, dels på pålar och plint.

Detektivarbete i marken

På andra delar av den stängslade tomten pågår också arbeten. Kim Bäck kör metodiskt fram och tillbaka och slätar till det som ska bli underlaget till den nya cirkulationsplatsen, där Fossumsvägen möter Västgötavägen. Med sig i hytten har han sin engelska bulldog Tyson som har uppsikt över omgivningen.

Birgitta Andersson förklarar att de först hade hoppats att vara klara med cirkulationsplatsen till semestern. Med pelarna som ska ned i marken innebär att tidsplanen förskjuts. Nu blir det istället en omledning av trafiken innan cirkulationen med anslutningsvägar blir klar i september.

ANNONS

– Det har varit något av ett detektivarbete i och med grävningarna av rör som vi gjort. Vi hittade många ledningar och rör som inte fanns med på ritningarna, möjligtvis från regementets tid, förklarar Birgitta Andersson.

På det hela taget är hon nöjd med hur omledningen av trafiken på den tungt belastade Västgötavägen har flutit så här långt.

– De flesta sköter sig och kör försiktigt. Många medborgare är också intresserade av vad som händer med projektet, säger Birgitta Andersson.

Viktiga steg framöver

Marklovet gör att anläggningsarbetena kan fortskrida. Den 11 juni väntas det beviljade bygglovet vinna laga kraft.

– Nu håller vi på och upphandlar installationer och gör kalkyl för så långt vi kan planera. Det ska sedan ligga till grund för det kontrakt som skrivs med entreprenören när bygglovet vunnit laga kraft.

Trots att arbetet flyter på enligt plan finns det pandemirelaterade orosmoln i horisonten. Leveranser av viktiga delar behöver säkras.

– Redan nu har vi ute förfrågningar om betongstommar. Det är hög efterfrågan på material nu och vi hoppas att de ska kunna finnas på plats när vi drar igång själva byggnationen. Vi räknar med att det finns färdiga bottenplattor till årsskiftet, säger Birgitta Andersson.

ANNONS