40 ton tvättlappar stoppar avloppen: ”Folk kan få hemmen översvämmade”

Över 40 ton tvättlappar fastnar i Uddevallas avloppsledningar varje år. Rensningen kostar miljontals kronor och nu ryter Västvatten ifrån:
– Folk kan få sina hem översvämmade, säger rörnätstekniker Lars Peterson.