Diskuterade stenindustri. Karl-Erik Bender, Anders Danielsson, Ove Bender (ägare), Liselott Fröjd (M), Mats Abrahamsson (M), Peter Dafteryd (C), Ingemar Samuelsson (S).

Redan kund?Logga in här