Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Sara Ek och Josefin Björk på Skansens förskola är eniga om att samarbete och kommunikation mellan chef och medarbetare kan minska sjukskrivningarna. Bild: Edvin Bergström

Allt fler sjuka inom förskolan i Uddevalla

Sjukskrivningarna ökar inom förskolan i Uddevalla. Och någon quick fix finns det inte. Det är både personal, fack och politiker överens om. Mycket stress finns i grunden hos förskolans pedagoger.

– Förut kunde man ta dagen som den kommer. I dag är det helt andra förväntningar på att vi ska följa upp och dokumentera, så jobbet är ett helt annat uppdrag än det var när jag började, säger Josefin Björk som jobbat på Skansens förskola sedan 2011.

För förskolepersonalen har sjukfrånvaron ökat från 8,7 procent i snitt per månad första halvåret 2018 till 9,5 procent motsvarande period 2019. Som mest har den varit uppe i 10,5 procent under 2019.

Hösten är en tuff tid för rektor och personal när nämnd och förvaltning efterfrågar dokumentation.

– I början av terminen är det mycket som ska göras. Planering, kartläggning och sen uppföljning av kvalitetsarbete. Det är mastigt i början, samtidigt som alla barn ska skolas in och känna sig trygga, säger Sara Ek, rektor på Skansens förskola sedan 2016.

Hon ser stora barngrupper som en av orsakerna till sjukskrivningar, även om Uddevalla har fått statsbidrag för att kunna hålla grupperna små. Även personalens brist på behörighet är ett problem och kommer att vara i flera år framöver, menar Sara Ek.

Belastningen på personalen blir än högre när det dessutom inträffar en eller flera sjukskrivningar. Även om det numera är lättare att få vikarier till förskolan ger nya personer på arbetsplatsen ringar på vattnet.

– Vi har som rutin med ny personal, det gäller även behörig, att man behöver ha lärt känna barnen innan hen öppnar och stänger. Vikarien får därför gå på ett schema dagtid i början, men det ställer till det och innebär att vi får rodda mycket i personalens scheman och det kan vara en bidragande faktor, säger Sara Ek.

– Sjukskrivningen behöver ju inte bero på jobbet men det gör att vi får jobba annorlunda, säger Josefin Björk.

Tidigare skrevs tillbudsrapporter bara när något barn blivit skadat, men nu lämnar personalen tillbudsmeddelanden också om det handlar om en kollega som är påverkad av stress, jämför hon.

– Det är bättre att lyfta problemen till ytan så man kan göra något åt det, tolkar Josefin Björk sin chefs filosofi.

"En ond cirkel"

Orsakerna till ökande sjuktalen är flera, enligt facket som delar bilden av att verksamheten på förskolorna kräver mer av personalen idag.

Eva Carlsson, Lärarförbundets ordförande i Uddevalla

– Det är ett väldigt tufft arbete på våra förskolor, det är tvunget att vara behörig. Vi har stor andel obehörig personal, säger Eva Carlsson, ordförande i Lärarförbundet som organiserar förskolepedagoger.,

Någon dokumenterad analys har man inte gjort från fackets sida, men i samtalen med medlemmarna har fackavdelningen fått en bild av situationen.

– Sjuktalen gör att det blir en ond cirkel, det kommer in vikarier och de blir också sjuka. Ordinarie personal jobbar över och täcker upp, flyttar arbetstider så att inte okända vikarier ska öppna och stänga förskolan. Personalen månar om barnen, säger Eva Carlsson.

Arbetsgivaren är den som har resurserna och har störst möjlighet att påverka situationen, menar Eva Carlsson som dock inte vill lägga all skuld på arbetsgivaren som också gör sitt bästa för att förändra situationen.

– Absolut, det påverkar även rektorerna, de jobbar också ihjäl sig. Men det här problemet ligger över deras nivå. Vårt mantra är att det finns ingen balans mellan krav och resurser. Vi har stora nerskärningar men förväntas ändå göra jobbet bättre, säger Eva Carlsson.

Oense om barngruppernas storlek

Sjuktalen beror inte på stora barngrupper eftersom Uddevalla kommun har lägre än rikssnittet tack vare egen satsning i kombination med statsbidrag, menar verksamhetschefen Lena-Maria Vinberg.

Den bilden delas dock inte av personalens företrädare.

– Det är många barn i våra grupper. Visst, de har riktat statsbidrag men större delen av dagen är barngrupperna stora, säger Eva Carlsson.

Lena-Maria Vinberg, verksamhetschef. Bild: Edvin Bergström

Lena-Maria Vinberg leder rektorerna i arbetet med att få ner sjukskrivningarna.

– Vi har en plan för minskad sjukfrånvaro där vi pratar om både friskvårdskultur, minskat ensamarbete och närvarande chefer, det är många faktorer, säger Lena-Maria Vinberg som tillägger att analysen hittills inte pekar på något systemfel utan att det ligger på enhetsnivå.

Vad skulle mer pengar betyda?

– Det är alltid välkommet med mer pengar, men man kan inte tro att sjukfrånvaron går ner automatiskt för det. Innevarande läsår har vi mycket statsbidrag och minskade barngrupper, och de facto mer pengar. Frågan är hur man arbetar med pengarna, säger Lena-Maria Vinberg som tillägger att man inom förskolan hela tiden gör förbättringar.

– Om jag hade haft svaret hade det redan varit genomfört. Det är en mycket komplex fråga, och har med så många olika saker att göra. Allt från arbetsmiljö till kultur och omgivningens attityder, säger Lena-Maria Vinberg.

Tuffare tider väntar

Sannolikheten för att förskolan ska få mer pengar nästa år är heller inte så stor.

– Vi har fått en budgetram enligt kommunfullmäktige, den kan vi inte ändra på, konstaterar Roger Ekeroos (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, som konstaterar att bristen på behörig personal är ett problem i hela landet.

– Vi tar en ny budget i november. Utgångspunkten är att ha samma nivå på det som berör elever och barn, vi får spara på andra sätt, säger Roger Ekeroos som dementerar uppgifter om att nämnden planerar att dra ner på personal.

– Det finns inget beslut, vi jobbar med budgetunderlaget nu, säger Ekeroos.

Sara Ek, rektor Skansens förskola. Bild: Edvin Bergström

Sprida goda exempel

Sara Ek tog över som rektor 2016 på Skansen förskola och påpekar att hon fått goda förutsättningar för att göra ett bra jobb, med bara en förskola att ansvara för och inte tre som andra rektorer kan ha. Hon förklarar också att hon försöker vara närvarande och fånga upp problem tidigt.

Det som betytt mest för att minska sjukfrånvaron var att 2016 skapa team på förskolan, med sex personer på enheten istället för två avdelningar med tre personal på varje.

– Vi får ett större samarbete, om en blir sjuk är vi inte så sårbara, säger Sara Ek.

Skansens förskola är den enda enheten som slutat med arbetslag per avdelning och gått över till team för hela förskolan. Varför har inte fler förskolor tagit efter?

– Det kan inte jag svara för. Men vi har nyligen haft en kartläggning i rektorsgruppen i systematiskt arbetsmiljöarbete, och då har vi lyft detta som en framgångsfaktor. Av det kan man tänka sig att det sprider sig, och förvänta sig att det gör det, säger Sara Ek.