Ändrade riktlinjer för arvoden för förtroendevalda i Uddevalla

Det blev bifall för majoritetens förslag om ändrade riktlinjer för personalutskottets befogenheter. Därmed kan det arvode som Christer Hasslebäck (UP) fått för uppdraget som ordförande i Uddevalla utvecklings AB bli verklighet.