Stefan Björling, centrumsamordnare, hoppas kunna bygga en ny kaj i framtiden.
Stefan Björling, centrumsamordnare, hoppas kunna bygga en ny kaj i framtiden. Bild: Viktoria Berggren

Ångbåtskajen försvinner för att säkra Museiparken

Arbetet med att skredsäkra Ångbåtskajen vid Bohusläns museum är i full gång. Det är en tillfällig lösning på problemen och i framtiden behöver ett översvämningsskydd byggas. Under tiden skredsäkringen pågår kommer Musei­parken att vara stängd.

ANNONS
|

Ångbåtskajen har varit avstängd i tre år på grund av rasrisken. Nu är arbetet med att skredsäkra marken igång. Stora jordmassor ska tas bort och det kommer bli en slänt ner mot vattnet.

– Det är inte kul att behöva inhägna stora områden med stängsel. Det är en populär park och jag tror att det kommer betyda mycket att detta blir gjort, säger Stefan Björling, centrumsamordnare i Uddevalla kommun.

Det är en 18 meter lång grävskopa som ska lyfta bort jordmassorna. Eftersom rasrisken är stor behövs en lång grävskopa för att nå all jord som ska bort och en tillfällig väg till den läggs ut.
Det är en 18 meter lång grävskopa som ska lyfta bort jordmassorna. Eftersom rasrisken är stor behövs en lång grävskopa för att nå all jord som ska bort och en tillfällig väg till den läggs ut. Bild: Viktoria Berggren

Från Västerbron och bortåt, i höjd med museet, kommer kajen istället att bli en slänt som blir 10–13 meter bred. Det ska byggas en plattform med en trappa som leder ner mot vattnet och en liten småbåtshamn. Längs övriga sträckan kommer det att vara staket. Själva kajen kommer att försvinna, men risken för att hela parken ska åka ner i Bäveån försvinner också.

ANNONS

– Jag hade tyckt att det varit kul att bygga en ny kaj i framtiden, Stefan Björling.

Plan A drog ut på tiden

Långsiktigt behöver kajen ett översvämningsskydd. Kommunen har sedan området spärrades av 2016 arbetat med att ta fram en färdig lösning för allt, vilket har tagit längre tid än planerat.

– Vi skulle valt den tillfälliga lösningen tidigare. Hade vi bara jobbat mot den långsiktiga lösningen hade vi fått hålla parken stängd i många år till, säger Stefan Björling.

Arbetet beräknas kosta fem miljoner och ska vara klart till årsskiftet. Då kommer även Museiparken att öppnas igen.

ANNONS