Stefan Björling, centrumsamordnare, hoppas kunna bygga en ny kaj i framtiden.

ANNONS