Annemarie Hultberg: "Jag är hellre med än vid sidan av"

Debatten om barns skärmtid är viktig, men stundtals alltför onyanserad. Vi lever i en allt mer digitaliserad värld som får konsekvenser för både barn och vuxna. En del av dessa kan vi behöva hitta strategier för att hantera. Det är så vi brukar få göra med det som är nytt och ovant.