Artmassflykt från västkusten

Tusentals bottenlevande arter har försvunnit från våra hav på västkusten.