Att rensa havet från redskap för att rädda fisken räcker inte

På 1970-talet var det rikligt med fisk längs Sotenäs kustband men det har förändrats. Nu arbetar projektet "Havsmiljö Sotenäs" för att återställa den biologiska mångfalden i havet.
– Vi har förlorat mot skarv och säl som äter upp ett ton av småfisken här ute varje dygn, säger projektledare Per-Olof Samuelsson,

ANNONS

Projektet har låtit tala om sig på kusten för att man anlitar yrkesfiskare som mot betalning fiskar upp förlorade fiskeredskap ur djupet. Det handlar om hundratals varje år. Sedan 2017 har man plockat upp 400 hummertinor och en hel del andra fiskeredskap.

Per-Olof Samuelsson är före detta miljöskyddsinspektör och jobbar nu helt med havsfrågor, bland annat som projektledare för "Havssatsning Sotenäs".

– Det är klart att det gör gott att få bort redskap där fisk och hummer annars fastnar och svälter ihjäl. Men det räcker inte, säger han.

Den stora oron är avsaknaden av fisk

Han kommer själv från flera generationers fiskarsläkt på Smögen och minns 1970-talet då havet "kokade" av kusttorsk och rödspätta i kustområdena på 20-40 meters djup, samt hur långa, havskatt, marulk och kolja var hyfsat vanliga fångster.

ANNONS

"Havsmiljösatsning Sotenäs" drivs av statliga medel och som har byggt fisk- och hummerrev av grov sprängsten. Varje år sätter de ut tusentals hummeryngel som är uppfödda på Kristinebergs marinstation.

– Det är vår plan att restaurera, undrhålla och följa hummerns vandring och utveckling. Men den stora oron är avsaknaden av fisk.

– Vi kan se vid analyser av knubbsälarnas maginnehåll att de helst äter småtorsk och rödspätta. Det är troligen den främsta orsaken till att de arterna knappt finns kvar här ute längre, säger Per-Olof Samuelsson och går därmed i polemik med ekologen Jan Uddén, som i Bohusläningen nyligen menade att det inte går att skjuta ner sälpopulationen "till den nivå som passar fiskets intresse".

Detta är ohållbart och vi kräver omfattande licensjakt nu

Jan Uddén tror i stället att sälarna kommer att drabbas av ett virus som decimerar stammen. Men Samuelsson håller inte med:

– Det kan vi ju inte vänta på. I Skagerrak och Kattegatt simmar det 25 000 sälar. Bara här i Sotenäs har vi 200 sälar som var och en äter tre kilo fisk per dygn Till det kommer 600 skarvar som äter ett halv kilo fisk var per dygn. Vi talar alltså om cirka ett ton fisk som säl och skarv sätter sig lokalt här varje dygn. Vi menar att detta är ohållbart och kräver omfattande licensjakt nu.

ANNONS
ANNONS