Exxon mobil som driver verksamheten i Uddevalla där smörjmedel tillverkas. En ny kaj för oljefartyg måste byggas eftersom den nuvarande (utanför bild) är utdömd.

Redan kund?Logga in här