Barn från Uddevalla placerades i familjehem med förbud

Socialtjänsten i Uddevalla placerade ett barn i ett familjehem i Värmland som flera år tidigare förbjudits att ta emot barn. Något Uddevalla kommun först fick reda på när barnet bott där i ett år. Händelsen är polisanmäld.