Benders satsar på vattenvägen genom cementkrisen

Den hotande cementkrisen stoppade Benders stora fabriksinvestering i Uddevalla. Nu satsar de på att starta en depåverksamhet. Målet är att via sjövägen säkra försörjningen av cement till produktionsanläggningar i Västsverige.