Besvikelse över utebliven sänkning av bränslepriset

I valrörelsen framfördes det löften om sänkt bensinpris och dieselpris på mellan fem och tio kronor. Men så blev inte fallet. I stället kommer sänkningen av bensinpriset bli omkring 14 öre vid pump. Det ser inte mycket ljusare ut när det gäller dieselpriset.