Uddevallabron fick stängas av tillfälligt i norrgående riktning efter en olycka uppe på bron.

ANNONS