Bildhuggare från Uddevalla eftertraktad land och rike runt

Bakom tillkomsten av två granitlejon vid ett museum i Göteborg står bildhuggaren Paulos Esber, nu verksam i Uddevalla. Hans specialitet är att konservera och restaurera sten med traditionella metoder, något som är eftertraktat i hela landet. Redan som barn började han lära sig hantverket av sin farfar.