Ingeborg ”Bojan” Karlsson tilldelades Uddevallas första hederspris.