"Bottentrål förstör ej bottnar"

Kustens bottnar är inte alls skadade av bottentrålning, som Naturskyddsföreningen gått ut och påstått. Det menar havsfoskaren Hans Hallbäck som varit aktiv under nästan 40 år på Havsfiskelaboratoriet.

ANNONS
|

För tre veckor sedan berättade Bohusläningen om Naturskyddsföreningens nya rapport "Fiska för framtiden" i vilken man kräver totalt trålfiskestopp i flera av Bohuslän fjordar. Hans Hallbäck har under 30 år tillsammans med Jan-Otto Pettersson med viss regelbundenhet granskat bottnarna i Västerhavet, med hjälp av sjöugglan Cristine.

– Vi har hundratals timmar film och videor som visar att varken bottnarna eller ekosystem tagit skada av bottentrålning. Då är det så klart upprörande att behöva läsa att en så väl ansedd organisation som Naturskyddsföreningen jämför muddring med bottentrålning, säger Hallbäck.

Han syftar på föreningens nya rapporten, som pekar ut bottentrålning som miljöfarlig och som är grunden till kravet på förbud mot bottentrålning i marint skyddade områden som Kosterhavets nationalpark, Gullmarsfjorden, Bratten och Öresund.

ANNONS

– Det är tråkigt att de inte tar reda på alla fakta, innan de gör utspel. Vi har granska bottnarna i 30 år utmed hela västkusten. Den påverkan vi konstaterat kommer från trålborden som lämnar spår i botten. Detta utgör en mycket liten påverkan på bottenfaunan, hävdar Hans Hallbäckoch för stöd av kollegan Jan-Otto Pettersson som under alla dessa år varit tekniskt ansvarig för sjöugglan.

Hans Hallbäck lyfter fram att "Sörgrundet" utanför Lysekil trålats i hundra år, liksom "Leran" mellan Smögen och Väderöarna.

– Att vissa bestånd gått ner där beror helt på andra orsaker än på trålning. De här havsområdena har gett fina fångster alltid. Ser man sedan till kräftorna som ju verkligen lever på de trålade bottnarna, så är bestånden goda.

Här får Hallbäck stöd av Mats Ulmestrand vid Havsfiskelaboratoriet som i allra högsta grad är aktiv när det gäller tillsynen av fisk och skaldjursbestånd.

– Vad gäller kräftorna, säger han, så har vi precis fått färska siffror på att beståndet på västkusten tål en beskattning med 7,9 procent. Vi tar just nu upp mindre än 3 procent.

ANNONS