Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Ett stöd. Rune Andreasson och Inger Rölland på Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg.

Denna artikel ingår för dig som är kund.

BRÅ: Brottsoffer får för sällan hjälp

Betydligt fler brottsoffer skulle behöva erbjudas stöd och hjälp än vad som sker idag. Det visar en ny kortanalys från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Rune Andreasson är ordförande vid Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg. Det är en ideell organisation som bland annat kan hjälpa till med vittnesstöd och samtal. Volontärer sitter ofta med under rättegång och dessutom erbjuder de stöd vid kontakter med hjälpinstanser som kan ge till exempel psykologisk hjälp, skyddat boende eller ekonomiskt stöd.

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

– Våra stödpersoner ger i första hand medmänskligt stöd för den som drabbats av ett brott. Det kan vara en ganska otrevlig upplevelse. Man kan bli otrygg i sitt vardagsliv, säger Rune Andreasson.

Resultatet från Brå visar att brottsoffer uppger att de erbjudits stöd eller hjälp från en ideell organisation vid 10 procent av brott mot enskild person och 20 procent av bostadsinbrott. Men betydligt fler anser sig behöva stöd.

"Polisen en viktig länk"

Andelen brott där offret anser sig ha haft behov av stöd eller hjälp som inte fanns att tillgå, är 17 procent för brott mot enskild person och 12 procent för inbrott. I de allra flesta fall vare sig erbjöds de eller fick stöd i samband med brottet.

– För att nå ut med stöd och hjälp till brottsoffer är polisen en viktig länk. Dels för att polisanmälan ger möjlighet att informera om vilket stöd som finns men även för att brottsoffer som anmäler brottet oftare verkar ha behov av stöd och hjälp, säger Elisabeth Nordén, utredare på Brå.

Just viken av polisanmälan pekar även Brottsofferjouren på.

– De flesta av våra ärenden får vi via polisen. De frågar personen när en anmälan görs om man vill ha hjälp av en stödorganisation. Polisen har ett väldigt stort ansvar att informera brottsoffer. Men där har vi ett väldigt bra samarbete med polisen i området. Sedan är det en del folk som känner till oss eller får information via vår hemsida, säger Rune Andreasson.

Hinner ni med att hjälpa alla?

– Vid svåra fall kan det behövas professionell hjälp. Då kan vi hjälpa till att slussa vidare. Men annars hinner vi med det vi får in. Vi har precis passerat 600 ärendet hittills i år. Vi tar gärna emot fler om de känner att de behöver stöd. Inget tvek, bara att ringa, säger Rune Andreasson.

Kvinnor får mer stöd

Men förutom att en polisanmälan är avgörande för hjälpen man får spelar det också roll om man är man eller kvinna. För kvinnor som utsätts för brott har större sannolikhet att erbjudas stöd än vad män har. Samtidigt uppger kvinnor också oftare än män att de har behov av stöd som inte finns att tillgå.

– I vår verksamhet är det en ganska markant skillnad. Vi har cirka 70 procent kvinnor och kanske 30 procent män. Det är en klar övervikt kvinnor som söker hjälp hos oss. Man kan fundera på om det är så att män har lite svårare att ibland medge att de behöver hjälp. Kanske spelar den faktorn in, säger Rune Andreasson som berättar att andelen män som söker hjälp ökar lite grann år för år.

– Men det går väldigt långsamt, säger han.

LÄS MER: Kvinnans gallskrik skrämde inbrottstjuvarna

I analysen från Brå dras liknande slutsatser.

– Att kvinnor oftare erbjuds stöd men också uppger att de har behov av stöd som inte finns, kan delvis bero på att kvinnliga brottsoffer har ett större behov av stöd än vad manliga brottsoffer har. Det skulle även kunna bero på att könsnormer påverkar benägenheten att medge behov av stöd och hjälp. Att det skulle anses omanligt att behöva stöd och hjälp, säger Elisabeth Nordén.

Fakta: Så gick analysen till

Bygger på data från Nationella trygghetsundersökningen (NTU), om utsatthet för brott 2005–2016.

Totalt ingår 11 375 personer som uppgav att de själva eller deras hushåll utsatts för brott och som besvarade någon av följdfrågorna om stöd.

De brott som undersöks är brott mot enskild person (hot, misshandel, rån, sexualbrott) och bostadsinbrott.

Det som undersöks är främst stöd från ideella organisationer (och i viss mån socialtjänsten).

Exempel på stöd och hjälp som brottsoffer kan erbjudas är stödsamtal, skyddat boende, hjälp att söka ersättning, vägledning kring rättsprocessen eller stöd av medföljande vid eventuella förhör och rättegång.