Bulid rensas på explosiva föremål för miljonbelopp

För att delar av Bulid ska kunna bli strövområde bör marken rensas från ammunition som kan ha blivit kvar efter tiden som övningsområde – men arbetet kommer att kosta miljoner.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

För att de delar av det gamla övningsområdet Bulid, de 20 hektar som ska ligga närmast staden, ska kunna omvandlas till strövområde återstår ett omfattande arbete. Nu ska ägaren Fortifikationsverket göra en sista genomgång av marken som i flera årtionden användes som övningsområde för försvaret. Men att leta granater och andra explosiva föremål som kanske legat i marken i tiotals år är inte gratis. En dansk specialfirma med 25 man som anlitats för arbetet kostar miljoner.

– I och med att vi fått kännedom om att detta ska vara strövområde och att vi vet att det under lång tid rört sig mycket folk på fritiden här uppe, har vi valt att städa i området. VI genomför metoden riskreducerande åtgärder för eventuellt oexploderad ammunition (OXA), som kan vara kvar där ute, säger Patrik Blomander.

ANNONS

Han är projektansvarig på Fortifikationsverket i Halmstad, och ansvarar för OXA på militära övningsområden i landet av typen Bulid.

LÄS MER: Pansarvagn på sista färden

Riskreducera?

– Ibland använder vi metoden "röja". Då talar vi om att gå ner i marken kanske 20–50 centimeter, för att leta efter ammunition och sådant som kan ligga kvar. Men nu på Bulid städar vi ner till 5 centimeter. Man kan säga att vi städar vid markytan för att minska kontaktytan med människor som rör sig i naturen. Vi har hittills totalt sett över 100 hektar. De 20, 25 hektar som ligger närmast staden går vi över mer noggrant.

– Men om vi skulle sälja marken till någon ålägger vi nye markägaren förbud mot grävning, eldning, motorfordon och så vidare.

Anlitar danskar

Fortifikationsverket har ramavtal med en svensk firma som anlitar ett danskt företag som utför själva ammunitionsröjningen.

– Vi har haft 15–20 man här på Bulid i ett par månader och fortsätter juni månad ut. Det är klart att detta kostar pengar och vi talar om miljoner. Vi har regeringens uppdrag att skapa samhällsnytta genom att hand om marker som avvecklats som övningsområde och på så sätt riskreducera dem åt allmänheten.

ANNONS

Bohusläningen har tidigare berättat att Bulid återigen ska användas som övningsfält för Försvarsmakten.

– Ja, det gäller den större delen. Men vårt uppdrag är att hitta ett annat användningsområde för avvecklade övningsområden.

LÄS MER:Efter åtta år i träda blir Bulid åter övningsområde

Vad gäller om man nu skulle vilja bygga bostäder på den marken?

– Då talar vi om en mer omfattande riskreducering med kostnader runt en miljon kronor per hektar.

Och vad ska man tro att den insats ni gör just nu får för prislapp?

– Svårt att säga, men ytstädningen vi gör nu landar nog på femton miljoner kronor.

LÄS MER:Kommunen vill köpa loss övningsfältet Bulid

Bulids övningsområde

• Försvarsmakten förvärvade området med början 1941. Sedan dess har det använts både som övnings- och skjutområde

• Delar målområden kan innehålla oexploderad ammunition ("blindgångare").

• En kartläggning 2010-09-01 pekade ut delar av området som berört av odetonerad granatkastar- och artilleriammunition.

• Inom området finns dock i dag inget generellt tillträdesförbud för allmänheten

• Väster om gamla Dalslandsvägen har det i mer än 70 år skjutits med olika typer av skarp ammunition,

ANNONS