Centerpartients gruppledare och Kommunfullmäktiges ordförande i Uddevalla,Elving Andersson.

ANNONS