Charlotte är sjuksköterska på röjdykardivisionen – unik roll i Sverige

Sjuksköterskan Charlotte Klerfalk bytte storstaden för jobbet på röjdykardivisionen i Skredsvik. En unik position i Sverige där hon agerar både traumaläkare, psykolog och fysioterapeut. Bristen på sjukvårdspersonal är stor.
– Det senaste året har varit extremt. Det känns som att alla vill äta lite av min kaka.