Charlotte Elgh föreläser om sina sjukdomar Parkinsons och polyneuropati.