Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Tydliga riktlinjer. Om en patient uppvisar klara tecken på stroke, ska personen föras till akuten, säger NU-sjukvårdens ambulanschef Björn Kalin.

Chefen: Ta det säkra för det osäkra

Om ambulanspersonalen misstänker stroke, ska patienten föras till akuten. Det är ambulanschefen Björn Kalin tydlig med.

När en person drabbas av stroke börjar en kamp mot klockan. Ju längre tiden går innan patienten får vård, desto sämre blir prognosen.

– Det finns ju belagt i forskning, som säger att det är viktigt. Tiden är en viktig faktor, säger Björn Kalin, verksamhetschef på NU-sjukvårdens ambulansverksamhet.

Vad som hände den 23 april förra året, då ambulansen som larmats hem till Arne och Carina Karlsson åkte därifrån utan att ta med Arne till akuten, vill han med hänvisning till patientsekretessen och att det pågår en utredning i ärendet inte uttala sig om.

Däremot är Björn Kalin tydlig med vad som gäller om en patient uppvisar symptom som tyder på stroke.

– Då tittar man på om patienten är slapp i armar och ben eller i ansiktsmuskulatur. Hur man pratar, om man är sluddrig i talet. Om man är orienterad och har koll på vilken dag det är, vilket år det är och vad klockan är och så där.

Om en patient inte vet vilket år och datum det är, är det skäl att misstänka stroke?

– Det kan vara många olika orsaker till varför man inte vet det, där misstanke om stroke är en möjlig orsak. Man kan ha fel på sitt blodsocker, det kan vara en begynnande demens, man kan vara onykter, man kan ha slagit i huvudet. Det kan vara många olika orsaker, säger Björn Kalin.

I fallet med Arne Karlsson fick han åka taxi till jourcentralen i Bäckefors i stället för att ambulansen tog med honom direkt till akuten. Det trots att han uppvisade tydliga tecken på förvirring.

Samtidigt saknas obligatorisk information om vad ambulanspersonalen gjorde när de besökte Arne i hemmet. Precis som all annan vårdpersonal är ambulanspersonalen skyldig att dokumentera vilka insatser man gjort, och vilka svar man fått när man undersökt patienten.

– Så ser den journalen ut, och vi håller på och ta reda på varför den gör det, säger Björn Kalin.

Borde man inte ta det säkra för det osäkra i ett sådant läge?

– Våra riktlinjer säger att vi ska absolut jobba med marginal, och ta det säkra för det osäkra, definitivt.

– Med solklara strokesymptom ska man absolut till akutmottagning, definitivt. Där är vi helt överens.

Även om det inte är solklart, men att det finns någonting som indikerar stroke?

– Om ambulanssjuksköterskan i sin bedömning misstänker stroke, så ska de absolut åka till akutmottagning, och det vet de.

Arne och Carina Karlsson har anmält ambulanspersonalens agerande till Inspektionen för vård och omsorg. Huruvida NU-sjukvården kommer göra en egen Lex Maria-anmälan eller inte avgörs efter att den egna utredningen är klar.