Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Christer Hasslebäck (UP). Bild: Lasse Edwartz
Christer Hasslebäck (UP). Bild: Lasse Edwartz

Coronaviruset påverkar ännu inte politiken i Uddevalla

Politikerna i Uddevalla fortsätter att hålla nämndmöten i spåren av covid19. Däremot blir upplägget för företagsdagen på fredag annorlunda.

Den högsta politiska ledningen i Uddevalla har dagliga möten för att hålla sig àjour med utvecklingen av covid19.

Avstämningarna sker framför allt via krisledningsnämnden. Där ingår kommunstyrelsens presidium, det vill säga ordförande och de båda vice ordförandena.

Kommunstyrelsens ordförande, Christer Hasslebäck (UP), beskriver att man noga följer de reglementen och föreskrifter som skickas ut på riksplanet.

– Men vi var före i Uddevalla, till exempel när det gäller skolornas stängning. Det finns också reglemente om mötesordning, och vi glesar ut möten och mellan människor, säger han.

– Det är oroligt läge, men ganska mycket likt tidigare situationer med Hongkonginfluensan, fågelinfluensan och sars. Det som blir ett bekymmer är om det blir en allmän oro som stör samhällsfunktioner. Det är något som socialförvaltningen brottas med just nu, och de gör ett jättebra jobb, säger Christer Hasslebäck.

Än så länge fortsätter de politiska nämndsmötena.

– Det ska vi fortsätta ha.

Bolagsdag via länk

Något som däremot direkt påverkas är kommunens bolagsdag nu på fredag, den 20 mars. Det är då som de kommunala bolagen presenterar sina årsredovisningar och håller sina årsstämmor.

– Det blir ett annorlunda upplägg. Normalt har vi ett stort möte, men nu blir det kommunstyrelsens presidium och två ansvariga på plats och så Skypesänds mötet, säger Christer Hasslebäck.

Om läget förvärras finns möjigheten att krisledningsnämnden formellt tar över det politiska ansvaret för att leda kommunen.

– Men där är vi inte än. Systemet fungerar och det är hanterbart, säger Christer Hasslebäck.

Han konstaterar vidare att han inte vill spekulera i hur framtiden kan te sig och vilka situationer som kan uppstå.

– Det är viktigt att inte sprida oro. Jag tycker att man ska hålla sig förhållandevis lugn, säger Christer Hasslebäck.

Lysekil undersöker möjligheter till distansmöten

I Lysekil har kommunen börjat se över möjligheterna att hålla nämnde- och styrelsemöten på distans. It-avdelningen har fått i uppdrag att se över om de tekniska förutsättningarna finns.

– Men kommunallagen ställer vissa krav som vi måste uppfylla. Det krav på att alla ska kunna delta på lika villkor och att vi ska ha både ljud- och bildöverföring i realtid, och då gäller det att alla har de möjligheterna på sina plattor och datorer, säger kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S).

Möjligheterna finns ännu bara för nämnderna och för kommunstyrelsen att ha distansmöten, berättar Johansson. Styrdokumenten måste förändras för att kommunfullmäktige ska kunna hållas på videokonferens.

– Vi måste först undersöka om vi kan skaffa oss tekniken, för den har vi inte idag.

Onsdagens sammanträde kommer dock, som det ser ut på onsdagsförmiddagen, att genomföras som planerat.

– Beskedet med att personer som är 70 år eller äldre ska begränsa kontakten med andra människor kom så sent. Och det blev för kort varsel att ställa in dagens möte. Vi får se hur vi gör längre fram, säger Jan-Olof Johansson.

KF i Munkedal ställs in

I Munkedal ställs fullmäktige den 23 mars in. Ordföranden i fullmäktige har i samråd med samtliga politiska partier beslutat att ställa in mötet.

Sedan en tid hålls fullmäktigemötena i samlingslokalen Sporren som ligger intill naturbruksgymnasiet i Dingle. Men det blir inte något möte den här månaden. Orsaken till att mötet ställs in beror dels på den höga risken för smittspridning av coronaviruset men också på att det inte finns några ärenden av någon större dignitet som måste behandlas.