Därför är byggbranschen i kris – och detta kan bli följderna

Trots utbredd bostadsbrist har byggtakten i Sverige gjort en tvärnit. Under 2023 mer än halverades byggtakten i landet, jämfört med 2022. Det har lett till ökat antal varsel och konkurser i byggbranschen – och Uddevalla är inget undantag.
– Jag tror inte vi återhämtar oss förrän i början på nästa decennium som bransch, säger Johanna Frelin, vd för riksbyggen till tidningen näringslivet.