De blir årets turismföretagare i Uddevalla

Utan buller och bång, delades priset Årets turismföretagare ut detta annorlunda år. Helt i linje med hur 2020 har sett ut, med smittspridning och restriktioner.
– En jätteboost att få denna positiva utmärkelse mitt i de här lite prövande tiderna, säger en av pristagarna.