Domen: Kritiserade nya arvodet till tidigare kommunalrådet var olagligt

Förvaltningsrätten upphäver Uddevallas beslut att införa ett nytt arvode för posten som ordförande i kommunens moderbolag. Beslutet, som sågades av oppositionen, fattades på felaktiga grunder, enligt rätten.
– Det är sammantaget ett mycket märkligt resonemang som förs, svarar kommunalrådet Martin Pettersson (SD) och säger att Uddevalla kommer försöka överklaga ärendet.