Peter Svernling är kommunpolis i Uddevalla och Färgelanda. Han tror att en del av förklaringen till de minskade villainbrotten är en fungerande grannsamverkan.