Kägelmaskinen i Uddevallas bowlinghall ska göras säkrare. Att sätta burar runt de farliga maskindelarna är, enligt maskinförare Kent Magnusson, en metod. Ljusstrålar, som stoppar maskinen när de bryts, en annan.
Kägelmaskinen i Uddevallas bowlinghall ska göras säkrare. Att sätta burar runt de farliga maskindelarna är, enligt maskinförare Kent Magnusson, en metod. Ljusstrålar, som stoppar maskinen när de bryts, en annan.

Dyrt med säker bowling

Alla bowlinghallar måste säkra sina farliga kägelmaskiner. För Uddevallas del handlar det om en dyr och omfattande investering.

ANNONS
|

–Sverige ligger efter på det här området, säger Kent Magnusson, maskinförare, Uddevalla bowlinghall.

Det är dödsolyckor utomlands, men även olyckor i Sverige, som fått Arbetsmiljöverket ställa hårdare krav på landets över 300 bowlinghallar.

De helautomatiska maskinerna, som hanterar käglorna, har rörliga delar som är oskyddade.

Därmed är risken för klämskador stor.

–Sådana maskiner skulle aldrig tolereras ute i industrin, säger Bernt Nilsson, avdelningschef vid Arbetsmiljöverket.

Maskin från 60-talet

I Uddevallas bowlinghall sätts käglorna på plats av en amerikansk maskin som hängt med ända sedan 1964.

För att den ska klara Arbetsmiljöverkets nya krav krävs, enligt maskinförare Kent Magnusson, en omfattande investering.

ANNONS

–Vid Sveriges bowlinghallar förbunds årsmöte fick vi en hel pärm med information kring de nya kraven. För vår del handlar det bland annat om att montera skjutdörrar på baksidan av maskinen. Dörrar med magnetstängning som, när de öppnas, bryter strömmen och stänger av maskinen, säger han.

Inspektion i höst

Kent Magnusson välkomnar Arbetsmiljöverkets initiativ.

–Självklart ska vi ha säkra maskiner och Sverige ligger efter på det här området, säger han.

Runt om i landet jobbar nu bowlinghallarna fram olika tekniska lösningar för uppfylla verkets krav.

I Uddevalla har arbetet ännu inte dragit igång.

–Vi avvaktar och ser vilka lösningar som kommer fram. Inspektionen kommer att ske i höst, säger Kent Magnusson.

Hundratusentals kronor

Efter inspektionen får hallägaren ett halvår på sig att lämna in en handlingsplan.

Eventuella åtgärder ska genomföras inom två år.

För hallägaren, som i Uddevallas fall är kommunen, beräknas kostnaden bli omkring 15000 kronor per bana, beroende på teknisk lösning.

Uddevallas bowlinghall har 16 banor.

lDe tio bowlingkäglorna står uppställda i en triangelform.

l En automatisk kägelmaskin föser undan nedslagna käglor samt greppar, lyfter upp och sätter tillbaka stående käglor.

l Inför nästa slag ställer kägelmaskinen ner tio nya käglor.

lNormalt arbetar en kägelmaskin med 20 käglor.

ANNONS